Có 1 kết quả:

jīn hóu nǐ zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) golden-throated barbet (Megalaima franklinii)