Có 1 kết quả:

Jīn táng xiàn ㄐㄧㄣ ㄊㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jintang county in Chengdu 成都[Cheng2 du1], Sichuan