Có 1 kết quả:

Jīn níng

1/1

Jīn níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinning township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan