Có 1 kết quả:

jīn shǔ tàn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

metal crack detection