Có 1 kết quả:

jīn shǔ cái liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

metal material