Có 1 kết quả:

Jīn shān qū

1/1

Jīn shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jinshan suburban district of Shanghai