Có 1 kết quả:

Jīn shān qū ㄐㄧㄣ ㄕㄢ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinshan suburban district of Shanghai