Có 1 kết quả:

jīn shān sì

1/1

jīn shān sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jinshan Temple, where Fahai lives (from Madam White Snake)

Một số bài thơ có sử dụng