Có 1 kết quả:

Jīn shān zhūn

1/1

Jīn shān zhūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jinshanzhun district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang