Có 1 kết quả:

Jīn shān zhūn qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinshanzhun district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang