Có 1 kết quả:

Jīn shān xiāng ㄐㄧㄣ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinshan or Chinshan township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan