Có 1 kết quả:

Jīn píng Miáo zú Yáo zú Dǎi zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinping Miao, Yao and Dai autonomous county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture 紅河哈尼族彞族自治州|红河哈尼族彝族自治州[Hong2 he2 Ha1 ni2 zu2 Yi2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Yunnan