Có 1 kết quả:

jīn gē tiě mǎ ㄐㄧㄣ ㄍㄜ ㄊㄧㄝˇ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

very powerful army