Có 1 kết quả:

Jīn Chéng

1/1

Jīn Chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office