Có 1 kết quả:

Jīn shā sà

1/1

Jīn shā sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kinshasa, capital of Zaire