Có 1 kết quả:

jīn wú zú chì ㄐㄧㄣ ㄨˊ ㄗㄨˊ ㄔˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

not all gold is sufficiently red (idiom); no-one is perfect