Có 1 kết quả:

jīn càn càn

1/1

jīn càn càn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

golden-bright and dazzling