Có 1 kết quả:

jīn bó

1/1

jīn bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gold leaf