Có 1 kết quả:

jīn bèi sān zhǐ zhuó mù niǎo ㄐㄧㄣ ㄅㄟˋ ㄙㄢ ㄓˇ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common flameback (Dinopium javanense)