Có 1 kết quả:

Jīn huá dì qū ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinhua prefecture, Zhejiang