Có 1 kết quả:

Jīn huá dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinhua prefecture, Zhejiang