Có 1 kết quả:

jīn cōng fěn

1/1

jīn cōng fěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

glitter (sparkling material)