Có 1 kết quả:

jīn cōng fěn

1/1

jīn cōng fěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glitter (sparkling material)