Có 1 kết quả:

jīn cōng fěn ㄐㄧㄣ ㄘㄨㄥ ㄈㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glitter (sparkling material)