Có 1 kết quả:

jīn róng yǎn shēng chǎn pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

financial derivative