Có 1 kết quả:

jīn róng fēng bō ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄈㄥ ㄅㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) financial crisis
(2) banking crisis