Có 1 kết quả:

jīn qián ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) money
(2) currency