Có 1 kết quả:

jīn qián

1/1

jīn qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) money
(2) currency