Có 1 kết quả:

Jīn chāng ㄐㄧㄣ ㄔㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinchang district of Suzhou city 蘇州市|苏州市[Su1 zhou1 shi4], Jiangsu