Có 1 kết quả:

Jīn chāng

1/1

Jīn chāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jinchang district of Suzhou city 蘇州市|苏州市[Su1 zhou1 shi4], Jiangsu