Có 1 kết quả:

jīn dǐng dài jú niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

goldcrest (Regulus satrapa)