Có 1 kết quả:

jīn yú zǎo ㄐㄧㄣ ㄩˊ ㄗㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hornwort (Ceratophyllum demersum)