Có 1 kết quả:

jīn yú

1/1

jīn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

goldfish