Có 1 kết quả:

jīn yú lǎo ㄐㄧㄣ ㄩˊ ㄌㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pedophile (slang, referring to the case of a Hong Kong child abductor)