Có 1 kết quả:

jīn huáng ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) golden yellow
(2) golden