Có 1 kết quả:

jīn huáng sè ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gold color