Có 1 kết quả:

jīn huáng sè

1/1

jīn huáng sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gold color