Có 1 kết quả:

Jīn guī chē ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Volkswagen Beetle (Tw)