Có 1 kết quả:

dīng láo

1/1

dīng láo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clinch (a nail)
(2) to nail down