Có 1 kết quả:

Fǔ shān

1/1

Fǔ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Busan Metropolitan City in South Gyeongsang Province 慶尚南道|庆尚南道[Qing4 shang4 nan2 dao4], South Korea