Có 1 kết quả:

Fǔ shān guǎng yù shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Busan Metropolitan City in South Gyeongsang Province 慶尚南道|庆尚南道[Qing4 shang4 nan2 dao4], South Korea