Có 1 kết quả:

kòu huán

1/1

kòu huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ring fastener
(2) buckle
(3) retainer strap