Có 3 kết quả:

ㄅㄚㄅㄚˇㄆㄚˊ
Âm Pinyin: ㄅㄚ, ㄅㄚˇ, ㄆㄚˊ
Tổng nét: 12
Bộ: jīn 金 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ丶一一丨丶ノ一フ丨一フ
Thương Hiệt: CAU (金日山)
Unicode: U+9200
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ba
Âm Nôm: ba
Âm Nhật (onyomi): ハ (ha), ヘ (he)
Âm Nhật (kunyomi): いくさぐるま (ikusaguruma)
Âm Quảng Đông: baa1, baa2, paa4

Tự hình 2

Dị thể 2

1/3

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xe binh ngày xưa.
2. (Danh) Tên một vũ khí, giống như cái bừa cào, có cán. § Cũng gọi là “đinh bá” 釘耙.
3. (Danh) Cái bồ cào, cái bừa. § Cũng như “bá” 耙.
4. (Danh) Nguyên tố hóa học (palladium, Pd).
5. (Động) Đào, moi, bới.

ㄅㄚˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguyên tố paladi, Pd

Từ điển phổ thông

cái bồ cào, cái cào cỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xe binh ngày xưa.
2. (Danh) Tên một vũ khí, giống như cái bừa cào, có cán. § Cũng gọi là “đinh bá” 釘耙.
3. (Danh) Cái bồ cào, cái bừa. § Cũng như “bá” 耙.
4. (Danh) Nguyên tố hóa học (palladium, Pd).
5. (Động) Đào, moi, bới.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cái bồ cào, cái bừa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Palađi (Palladium).

Từ điển Trung-Anh

(1) palladium (chemistry)
(2) Taiwan pr. [ba1]

Từ ghép 1

ㄆㄚˊ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xe binh ngày xưa.
2. (Danh) Tên một vũ khí, giống như cái bừa cào, có cán. § Cũng gọi là “đinh bá” 釘耙.
3. (Danh) Cái bồ cào, cái bừa. § Cũng như “bá” 耙.
4. (Danh) Nguyên tố hóa học (palladium, Pd).
5. (Động) Đào, moi, bới.

Từ điển Trung-Anh

archaic variant of 耙[pa2]