Có 1 kết quả:

mǎo jiē

1/1

mǎo jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

riveted joint