Có 1 kết quả:

mǎo dīng

1/1

mǎo dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rivet