Có 1 kết quả:

Yán shān

1/1

Yán shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yanshan county in Shangrao 上饒|上饶[Shang4 rao2], Jiangxi