Có 1 kết quả:

yín liàng

1/1

yín liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shiny bright as silver