Có 1 kết quả:

yín bì

1/1

yín bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silver coinage