Có 1 kết quả:

yín sī zú ㄧㄣˊ ㄙ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the older generation (respectful term)
(2) old folk
(3) silver-haired generation