Có 1 kết quả:

yín sī zú

1/1

yín sī zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the older generation (respectful term)
(2) old folk
(3) silver-haired generation