Có 1 kết quả:

yín liǎn cháng wěi shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sooty bushtit (Aegithalos fuliginosus)