Có 1 kết quả:

tóng guǎn yuè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

brass instruments