Có 1 kết quả:

tóng luó shāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

dorayaki (a Japanese confection)