Có 1 kết quả:

lǚ hé jīn

1/1

lǚ hé jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aluminum alloy