Có 2 kết quả:

dìng ér zǒu xiǎntǐng ér zǒu xiǎn

1/2

Từ điển phổ thông

chỉ khi không còn đường nào để chọn mà hành động mạo hiểm

Từ điển Trung-Anh

to take a risk out of desperation (idiom)