Có 1 kết quả:

jiá zi

1/1

jiá zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tongs