Có 1 kết quả:

chú lí

1/1

chú lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plow

Một số bài thơ có sử dụng